Ditt personvern er viktig for oss

Ditt personvern er viktig for oss, og i anledning til den nye personvernforordningen ønsker vi å informere om hvordan vi behandler persondata om deg. Vi tar personvern på alvor og ønsker å være åpne og ærlig. Vi vil i vår database ta vare på følgende informasjon; navn, fødselsdato, adresse, telefon nummer og e-post. Alle opplysninger som vi får oppgitt fra deg brukes kun for å optimalisere din kundeopplevelse hos oss, og informasjonen deles selvfølgelig ikke med utenforstående parter. I henhold til personvernloven har du rettigheter til å få tilgang til og, eller fjerne den informasjon vi har lagret på deg.

Personvernerklæring

Personvern
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi, Slaatta Skisenter AS, samler inn og bruker personopplysninger når du besøker våre nettsider, er kunde hos oss eller på annen måte er i kontakt med oss. Slaatta Skisenter AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som blir behandlet på dette nettsted.
Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for.

Når du bestiller et produkt eller en tjeneste på Slaatta Skisenter AS/ Geilo Skiskole, registrerte du deg som kunde hos oss. Du oppgir informasjon som for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi lagrer og bruker opplysningene dine i virksomheten vår, slik at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som kunde. Vi behandler personopplysningene dine med største varsomhet, i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR).
Alle opplysninger som vi får oppgitt fra deg brukes kun for å optimalisere din kundeopplevelse hos oss, og informasjonen deles selvfølgelig ikke med utenforstående parter. I henhold til GDPR har du rettigheter til å få tilgang til og, eller fjernet den informasjon vi har lagret på deg.
Anledningen til førordningen er å beskytte personer i behandling og lagring av personopplysninger.

Våre nettsider
Når du besøker en av våre nettsider samler vi og vår underleverandør av nettsiden (Idium AS) inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.
Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse våre nettsider og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies). Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål. Personopplysninger i analytiske datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår informasjonsflyt, markedsføring og tjenester.

Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev
Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant.
I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.
Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

Som kunde hos oss Slaatta Skisenter AS/ Geilo Skiskole vil du motta våre nyhetsbrev.
Vi sender ut nyhetsbrev 5-8 ganger i løpet av et år. Det kan handle om gode tilbud eller informasjon i forhold til skipass, skiskole, skileie og arrangement/ event tilknyttet Geilo.
Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke gjennom å sende en e-post direkte til booking@geiloskiskole.no eller følge link som ligger nederst i hvert nyhetsbrev.

Underleverandører og samarbeidspartnere
Slaatta Skisenter AS benytter seg av underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Disse underleverandørene behandler data på våre vegne i henhold til databehandler og våre instrukser, og i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning.
I tilfeller hvor vi har uttrykkelig samtykke fra deg vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere og andre tredjeparter for markedsføringsformål. Skulle det oppstå en hendelse hvor vi trenger ditt uttrykkelige samtykke vil vi kunne kontakte deg ved hjelp av kontaktinformasjonen vi har fått fra deg.
Liste over våre underleverandører og samarbeidspartnere:

  • Moment Technologies AS
  • Effectsoft
  • SkiGeilo
  • Axess

Informasjonskapsler (cookies)
Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler, også omtalt som cookies, er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker nettsiden. Vi benytter informasjonskapsler for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser. Vi benytter også informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene. Dette gjør vi ved å lagre informasjon som reduserer fremtidig nedlastningstid og annen informasjon som kan benyttes til å forbedre brukeropplevelsen. Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Informasjonskapslene vil kunne brukes til å rette relevante annonsebudskap mot deg på andre nettsteder og digitale plattformer. Du kan via innstillingene i nettleseren hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. En veiledning på hvordan administrere informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du her. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

Dine rettigheter
I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

  • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
  • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
  • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
  • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
  • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
  • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Endringer i denne personvernerklæringen
Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.