Bestillingsvilkår og retningslinjer

Ansvarlig formidler er
Slaatta Skisenter AS
Timrehaugvegen 34, N-3580 GEILO
booking@geiloskiskole.no
Tel. +47 32 09 03 70
Org.nr. 937 303 866

BESTILLING OG BETALNING
Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt. En bestilling er bindende så snart et bookingnummer er tildelt. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling, og da gjelder avbestillingsreglene. Vi anbefaler alle våre gjester å skrive ut eller på annen måte lagre bekreftelsen for å fremvise ved ankomst.

AVBESTILLING OG ENDRING
Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.
Det gis ingen erstatning ved uforutsatt driftsstans, for eksempel dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil, stenging av nedfarter/heiser etc.

Avbestillingsbetingelser i forhold til Covid-19 restriksjoner for Vintersesongen 2021/2022
Det iverksettes en rekke tiltak for å sørge for at våre gjester skal føle seg trygge under sitt opphold på Geilo.
Vi forplikter oss til enhver tid å følge de råd, regler og anbefalinger som kommer fra myndighetene, FHI og ikke minst kommuneoverlegen. 

Vi ber deg som gjest å følge myndighetenes råd i forhold til reise og smittevern for å hindre spredning av smitte. De generelle råd for smittevern i Norge er: 

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God håndhygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste

Vi ber deg også om å sette deg inn i de regler/anbefalinger som er satt i skianlegg, overnattingssted og ellers hvor du ferdes på Geilo for å unngå smitte. 

For alle reservasjoner (skiskole, heispass, skiutleie) gjort av personer som ikke bor i Norge som blir påvirket av Covid-19 restriksjoner* og som gjør det umulig for gjesten å reise til Norge, garanterer vi avbestilling med 100 % refusjon helt frem til ankomstdato. Gjesten har også anledning til å flytte reservasjonen sin til et senere tidspunkt uten ekstra omkostninger.

* Dersom Norge stenger grensene 

* Dersom landet du reiser fra stenger grenser eller fraråder reise til Norge 

* Dersom du må i karantene enten i Norge eller når du kommer tilbake til hjemlandet ditt 

* Dersom destinasjonen blir pålagt å stenge ned.

For alle reservasjoner (skiskole, heispass, skiutleie) gjort av personer som bor i Norge som blir påvirket av Covid-19 restriksjoner* og som gjør det umulig å reise til Geilo, garanterer vi avbestilling med 100 % refusjon helt frem til ankomstdato.  

* Dersom destinasjonen blir pålagt å stenge ned 

Om noen blir syk av Covid-19 eller annen sykdom før avreise eller under oppholdet, er gjesten selv ansvarlig og må ta kontakt med sitt forsikringsselskap.

Vi henviser ellers til våre ordinære bestillingsbetingelser.

SKIPASS
Skipass kan refunderes dersom det ikke er blitt brukt. Heispasset er brukt dersom det er registrert i leser ved heis, uavhengig av antall dager kortet er gjeldende for. Refusjon ved skader/sykdom gis kun til den skadde/syke mot legeerklæring umiddelbart etter legebesøk. Refusjonen gis kun for de dager heispasset ikke har vært benyttet. Refusjon gis ikke på timeskort, dagskort eller punktkort.

SKISKOLE, AKTIVITETER OG SKIUTLEIE TJENESTER/ PRODUKTER
Ved sykdom, skade el. dødsfall som gjelder deg selv, ektefelle, samboer, familie el. medreisende gis ingen refusjon, hvis ikke årsaken faller innenfor avbestillingsbetingelsene.
Avbestilling som gjøres 3 dager eller mer før ankomst/ oppstart: 100 % tilbakebetaling mot et administrasjonsgebyr på 250 NOK.
Avbestilling mindre enn 2 dager før ankomst/ oppstart: 50 % tilbakebetales.
Avbestilling mindre enn 1 dag før ankomst/ oppstart: 25 % tilbakebetales.
No show: 0 % tilbakebetales.
Det gis ingen erstatning eller refusjon ved startet skiskolekurs, aktivitet eller leieperiode.
Avbestilling må gjøres skriftlig til booking@geiloskiskole.no i åpningstid mellom kl. 09.00-15.30.

UTSTYR
Utstyrsforsikring kan bestilles online eller kjøpes ved henting av utstyr. Forsikringen dekker skade på utstyr ved bruk i preparerte bakker/løyper. Den dekker ikke tyveri og personskade.
Ved ødeleggelse av utstyr som ikke er påført i løypene står gjesten selv økonomisk ansvarlig, selv med forsikring.
Ved utlevering av utstyr er utleier ansvarlig for at utstyret er preparert, kontrollert og feilfritt. Skader og feil på utstyret som ikke er dokumentert ved utlevering av utstyret, anses påført av gjesten selv ved sin bruk. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker ved bruk av utleieutstyr. 

PERSONLIG ANSVAR
Bestiller er ansvarlig:
-For å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket til å delta på den bestilte aktiviteten.
-For å ha riktig bekledning til den bestilte aktiviteten.
-For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
-For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
-For at ingen i følget møter opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten, og ingen refusjon gis.
-For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i bestillingen.
Alle aktiviteter skjer på egen risiko.

FORCE MAJEURE
Slaatta Skisenter AS står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister, beskrivelse av tjenester og tekniske forhold.
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av lokale krigshandlinger, naturkatastrofer, terror, brann eller tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

PERSONVERN
Når du bestiller et produkt eller en tjeneste på Slaatta Skisenter AS/ Geilo Skiskole samtykker du til at vi registrerer deg som kunde hos oss. Du oppgir informasjon som for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi lagrer og bruker opplysningene dine i virksomheten vår, slik at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som kunde. Vi behandler personopplysningene dine med største varsomhet, i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Alle opplysninger som vi får oppgitt fra deg brukes kun for å optimalisere din kundeopplevelse hos oss, og informasjonen deles selvfølgelig ikke med utenforstående parter. I henhold til GDPR har du rettigheter til å få tilgang til og, eller fjernet den informasjon vi har lagret på deg.