Bestillingsvilkår og retningslinjer

BESTILLING OG BETALNING
Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst- og avreisedato, samt alt annet som er av betydning for bestillingen er korrekt. En bestilling er bindende så snart et bookingnummer er tildelt. Betaling skal gjennomføres online hvis ikke annet er avtalt. Vi anbefaler alle våre gjester å skrive ut eller på annen måte lagre bekreftelsen for å fremvise ved ankomst.

AVBESTILLING OG ENDRING
Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.
Det gis ingen erstatning ved uforutsatt driftsstans, for eksempel dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil, stenging av nedfarter/heiser etc.

Skipass
Skipass kan refunderes dersom det ikke er blitt brukt. Skipasset er brukt dersom det er registrert i leser ved heis, uavhengig av antall dager kortet er gjeldende for. Refusjon ved skader/sykdom gis kun til den skadde/ syke mot legeerklæring umiddelbart etter legebesøk. Refusjonen gis kun for de dager skipasset ikke har vært benyttet. Refusjon gis ikke på timeskort, dagskort eller punktkort.

Skiskole, Aktiviteter og Skiutleie produkter
Ved sykdom, skade el. dødsfall som gjelder deg selv, ektefelle, samboer, familie el. medreisende gis ingen refusjon, hvis ikke årsaken faller innenfor avbestillingsbetingelsene. En endring av din bestilling betraktes som en avbestilling, og de samme frister vil gjelde. Vi tar forbehold om kapasitet ved endring av bestilling.
Avbestilling tidligere enn 6 dager før ankomst/ oppstart gir 100% tilbakebetaling minus et administrasjonsgebyr på NOK 350. Avbestilling 3-6 dager før ankomst/ oppstart gir 50% refusjon. Avbestilling 1-2 dager før ankomst/ oppstart gir 25% refusjon.
No show: 0 % tilbakebetales. Det gis ingen erstatning eller refusjon ved startet skiskolekurs, aktivitet eller leieperiode.
Deltakere bør ha reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse, samt dekning for de aktiviteter de deltar på. Ved sykdom kan reiseforsikring nyttes til refusjon.
Avbestilling må sendes skriftlig til booking@slaattaskisenter.no i åpningstid mellom kl. 09.00-15.30.

UTSTYR
Utstyrsforsikring kan bestilles online eller kjøpes ved henting av utstyr. Forsikringen dekker skade på utstyr ved bruk i preparerte bakker/ løyper. Den dekker ikke tyveri og personskade.
Ved ødeleggelse av utstyr som ikke er påført i løypene står gjesten selv økonomisk ansvarlig, selv med forsikring.
Ved utlevering av utstyr er utleier ansvarlig for at utstyret er preparert, kontrollert og feilfritt. Skader og feil på utstyret som ikke er dokumentert ved utlevering, anses påført av gjesten selv ved sitt bruk. Utleier har ikke ansvar for personskader ved bruk av utleieutstyr.

PERSONLIG ANSVAR
Bestiller er ansvarlig:
-For å vurdere om de er i form, både fysisk og psykisk til å delta på den bestilte aktiviteten.
-For å ha riktig bekledning til den bestilte aktiviteten.
-For å følge de instrukser som blir gitt før og under aktiviteten.
-For å påse at eventuelle aldersgrenser blir overholdt.
-For at ingen i følget møter opp til en aktivitet i alkoholpåvirket tilstand. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten, og ingen refusjon gis.
-For å møte opp på rett sted og til rett tid som angitt i bestillingen.
Alle aktiviteter skjer på egen risiko.

FORCE MAJEURE
Slaatta Skisenter AS står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister, beskrivelse av tjenester og tekniske forhold.
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av lokale krigshandlinger, naturkatastrofer, terror, brann eller tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

PERSONVERN
Når du bestiller et produkt eller en tjeneste på Slaatta Skisenter AS/ Geilo Skiskole samtykker du til at vi registrerer deg som kunde hos oss. Du oppgir informasjon som for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
Vi lagrer og bruker opplysningene dine i virksomheten vår, slik at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som kunde. Vi behandler personopplysningene dine med største varsomhet, i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Alle opplysninger som vi får oppgitt fra deg brukes kun for å optimalisere din kundeopplevelse hos oss, og informasjonen deles selvfølgelig ikke med utenforstående parter. I henhold til GDPR har du rettigheter til å få tilgang til og, eller fjernet den informasjon vi har lagret på deg.